Ohjesääntö hallitushakua varten Säännöt Ohjesääntö hallitushakua varten

Tämän ohjesäännön tarkoituksena on avata hakuprosessia, antaa yksittäiselle jäsenelle enemmän tietoa hakijoista sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Hakuprosessi koostuu kahdesta vaiheesta:

 1. Sähköinen hakulomake
 2. Toiminta syyskokouksessa

Sähköinen hakulomake:

Verkkoon (esim. Korppiin tai Dumpin nettisivuille) luodaan yleinen hakulomake, jonka jokainen hakija täyttää.

Hakulomakkeen muotoutuminen:

Hallitus kysyy jäsenistöltä, mitä kysymyksiä hakulomakkeeseen halutaan ja koostaa ehdotusten perusteella hakulomakkeen verkkoon.

Hakulomake koostuu tehtäväkohtaisista kysymyksistä sekä avoimista kohdista, joissa valintoja voi perustella.

Hakijat merkitsevät lomakkeeseen haettavat tehtävät tärkeysjärjestyksessä.

Hakijoilta kysytään taustatietoja, kuten opiskelujen aloitusvuosi ja onko hakijalla aiempia luottamustoimia.

Hakuajan päättymisen jälkeen kaikki hakemukset julkaistaan jäsenistölle. Hakuajan päätyttyä lomaketta ei avata uudelleen. Jäsenistöä muistutetaan, että ehdolle voi kuitenkin asettua vielä syyskokouksessa.

Kun hakemukset julkistetaan, tulee ne esittää helposti luettavassa muodossa, eli esimerkiksi tehtäväkohdittain. Hakulomakkeessa tulee olla mahdollisuus liittää kuva.

Toiminta syyskokouksessa:

 1. Kokouksen puheenjohtaja esittelee kaikki puheenjohtajaehdokkaat, jonka jälkeen jokaisella puheenjohtajaehdokkaalla on puheenvuoro, jonka aikana:
  • puheenjohtajaehdokkaat esittelevät itsensä
   sekä
  • omat ehdokaslistansa, jotka sisältävät numeroituna hallitustehtävät ja niihin puheenjohtajan esittämät henkilöt.
  • Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä kokouksen puheenjohtajan jakaessa puheenvuorot.

Tämän jälkeen valitaan seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtaja.

 1. Kokouksen puheenjohtaja korostaa vielä ennen valintaa, että äänestetään ainoastaan hallituksen puheenjohtajasta eikä muista tehtävistä. Valitun puheenjohtajan ehdokaslista tulee jatkossa toimimaan pohjaehdotuksena.
 2. Puheenjohtajan valinnan jälkeen valitaan varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.
 3. Seuraavaksi valitaan sääntöjenmukainen täysivaltainen hallitus. Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi ehdottaa muutoksia hallituksen kokoonpanoon. Kokouksen puheenjohtaja voi muutosehdotusten kohdalla suorittaa koeäänestyksen.
 4. Äänestettäessä tehtävistä, pyytää kokouksen puheenjohtaja kaikkia halukkaita tehtävänhakijoita esittäytymään. Jokaisella ehdokkaalla on lyhyt puheenvuoro, jonka kesto määrätään etukäteen. Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä kokouksen puheenjohtajan jakaessa puheenvuorot.
 5. Kysymysten jälkeen äänestetään. Äänestys suoritetaan enemmistövaalina. Mikäli kukaan hakijoista ei saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta läsnäolevien äänivaltaisten jäsenten äänistä, äänestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken uudelleen. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
 6. Mikäli mahdollista, äänestys tulee suorittaa sähköisenä.