Ohjesäännöt


Dumppi ry:llä on pöytästandaari, jonka pohjaväri on valkoinen. Standaarin keskiosassa on
Dumppi ry:n tunnus. Standaarin yläreunassa kulkee viininpunainen (värikoodi: ​C40 M100
Y60 K40) raita. Standaarissa on kaksi kielekettä, jotka ovat väriltään ​viininpunaiset
(värikoodi: ​C40 M100 Y60 K40). Kielekkeet on erotettu valkoisesta alueesta myötäilevällä
puolikaarella. Kielekkeiden päissä ovat valkoiset tupsut.


Standaarin jalustana on valkoinen marmorijalka, johon on kiinnitetty metallilaatta, jossa on
kaiverrettuna teksti: Dumppi ry


Dumppi ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen standaarin yhteisölle tai yksityiselle henkilölle
huomionosoituksena.


Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä myönnetyistä standaareista ja
myöntämisajankohdista.


Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Dumppi ry:n yhdistyksen kokous.


Tämä ohjesääntö on hyväksytty Dumppi ry:n yhdistyksen kokouksessa 20.3.2018.


Dumppi ry:llä on juhlanauha, jonka värit ovat valkoinen ja viininpunainen (C40
M100 Y60 K40). Nauhan leveys on 30 millimetriä, ja sitä pidettäessä valkoinen väri
on yläpuolella. Nauhaa pidetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä
edustettaessa.


Yhdistyksen jäsenillä on oikeus lunastaa yhdistyksen juhlanauha yhdistyksen
hallitukselta panttia vastaan. Oikeus käyttää nauhaa säilyy yhdistyksestä
eroamisen jälkeen. Juhlanauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää
yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja kunniajäsenillä on oikeus käyttää juhlanauhaa,
jonka leveys on 45 mm. Nauhan värit ovat valkoinen ja viininpunainen (C40 M100
Y60 K40). Nauhan käyttöoikeus on elinikäinen.


Leveämmän juhlanauhan kanssa on oikeus kantaa Dumppi ry:n kultaista
juhlamerkkiä. Juhlamerkki on Dumpin tunnuksen muotoinen kullattu pinssi.
Kannettaessa juhlanauhaa olkapäältä rinnan yli, kiinnitetään juhlamerkki keskelle
nauhaa rinnan päälle. Kannettaessa juhlanauhaa ruusukkeena, kiinnitetään
juhlamerkki ruusukkeen keskelle. Juhlamerkin käyttöoikeus juhlanauhassa on
elinikäinen.


Miestapaista pukukoodia noudattavat yhdistyksen jäsenet pitävät nauhaa oikealta
olkapäältä rinnan yli vasemmalle alas ja naistapaista pukukoodia noudattavat
yhdistyksen jäsenet vasemmalta olkapäältä oikealle alas. Nauha ei saa koskettaa
paljasta ihoa. Miehet kantavat juhlanauhaa juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja
tummassa puvussa liivin ja solmion päällä. Nauhaa käytettäessä valkoinen väri on
yläpuolella.


Naiset voivat kantaa juhlanauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella
rintaa. Ruusuke taitellaan symmetrisiin mittoihin niin, että levein kerros on noin
75mm, toinen kerros noin 55mm, kolmas kerros taitellaan pystysuunnassa
ruusukkeen keskelle päällimmäiseksi kerrokseksi niin, että valkoinen jää oikealle.
Muutoin ruusukkeessa valkoinen jää yläpuolelle.


Juhlanauhan kanssa saa kantaa ylioppilaskuntanauhaa. Käytettäessä yhdessä
ylioppilaskuntanauhan kanssa Dumppi ry:n juhlanauha kulkee ylempänä.


Käytettäessä juhlanauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan
arvolle sopivaa.


Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Dumppi ry:n yhdistyksen kokous.

10§
Tämä ohjesääntö on hyväksytty Dumppi ry:n yhdistyksen kokouksessa 20.3.2018.


Dumppineuvosto on Dumppi ry:n sääntöjen puitteissa toimiva vapaaehtoisuuteen
perustuva toimielin.


Dumppineuvoston jäseniksi voi yhdistyksen istuvan hallituksen puheenjohtaja kutsua
aiempien hallitusten puheenjohtajat sekä muita Dumppi ry:n toiminnassa aktiivisesti
mukana olleita toimijoita erittäin merkittävin perustein ehdottaen lisäämistä ensin muulle
neuvostolle. Dumppi ry:n hallitus pitää yllä jäsenluetteloa Dumppineuvoston jäsenistä.


Dumppineuvosto valitsee kokouskohtaisesti puheenjohtajan, ja sen esittelijänä ja
sihteerinä toimii istuvan hallituksen puheenjohtaja.


Dumppineuvosto toimii Dumppi ry:n tarkoitusperien ja periaatteiden edistämiseksi
keskittyen pitkän aikavälin kysymyksiin ja haasteisiin. Dumppineuvosto on luonteeltaan
keskusteleva, ei toimeenpaneva. Dumppineuvosto voi nimissään tehdä Dumppi ry:n
hallitukselle tiedoksiantoja ja ehdotuksia toimenpiteitä varten. Dumppineuvoston
kokouksen pöytäkirja toimitetaan aina Dumppi ry:n hallitukselle tiedoksi.


Dumppineuvoston kutsuu koolle Dumppi ry:n istuva puheenjohtaja. Dumppineuvosto pyrkii
kokoontumaan kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsutaan kaikki Dumppineuvoston
jäsenet. Toiseen kokoontumisista kutsutaan lisäksi Dumppi ry:n istuva hallitus
kokonaisuudessaan.


Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Dumppi ry:n yhdistyksen kokous.


Tämä ohjesääntö on hyväksytty Dumppi ry:n yhdistyksen kokouksessa 20.3.2018


Dumppi ry:llä on kolmiportainen akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi
myöntää ansioituneelle Dumppi ry:n jäsenelle tai kunniajäsenelle, ei kuitenkaan istuvan
hallituksen jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle,
joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen.


Ansiomerkkiä myönnetään kultaisena, hopeisena ja pronssisena niin, että ne ansaitaan
järjestyksessä pronssisesta kultaiseen. Poikkeustapauksissa merkittävin perustein
voidaan myöntää korkeamman tason ansiomerkki henkilölle, jolle ei ole vielä myönnetty
alemman tason ansiomerkkiä.


Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan yksi kultainen, kaksi hopeista
ja viisi pronssista. Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen myöntämisestä
päättäneen hallituksen toimikaudella yhdistyksen vuosijuhlassa. Luovutuksen yhteydessä
saajalle annetaan lisäksi kunniakirja. Ansiomerkkien ja kunniakirjojen luovutuksesta
vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.
Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja
myöntämisajankohdista.


Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama pyyteetön työ Dumppi ry:n
hyväksi. Tällaista voi olla esimerkiksi omaehtoinen yhdistyksen toiminnan kehittäminen,
tunnettuuden lisääminen tai muu jäsenistön Dumppi ry:ltä saaman hyödyn kasvattaminen.
Myöntämisen yhteydessä hallituksen on yksilöitävä myöntämisperusteet, jotka on
arkistoitava.


Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Dumppi ry:n yhdistyksen kokous.


Tämä ohjesääntö on hyväksytty Dumppi ry:n yhdistyksen kokouksessa 20.3.2018.

Tämän ohjesäännön tarkoituksena on avata hakuprosessia, antaa yksittäiselle jäsenelle enemmän tietoa hakijoista sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon.

Hakuprosessi koostuu kahdesta vaiheesta:

 1. Sähköinen hakulomake
 2. Toiminta syyskokouksessa

Sähköinen hakulomake:

Verkkoon (esim.Dumpin nettisivuille) luodaan yleinen hakulomake, jonka jokainen hakija
täyttää.
Hakulomakkeen muotoutuminen:
● Hallitus kysyy jäsenistöltä, mitä kysymyksiä hakulomakkeeseen halutaan ja
koostaa ehdotusten perusteella hakulomakkeen verkkoon.
● Hakulomake koostuu tehtäväkohtaisista kysymyksistä sekä avoimista kohdista,
joissa valintoja voi perustella. Tehtäväkohtaiset kysymykset koskevat niitä
hallituspestejä, jotka löytyvät istuvasta hallituksesta. Muita tehtäviä istuva hallitus,
sekä hakija voi lisätä oman harkintansa mukaan.
● Hakijat merkitsevät lomakkeeseen haettavat tehtävät tärkeysjärjestyksessä.
● Hakijoilta kysytään taustatietoja, kuten opiskelujen aloitusvuosi ja onko hakijalla
aiempia luottamustoimia.

Hakuajan päättymisen jälkeen kaikki hakemukset julkaistaan jäsenistölle. Hakuajan
päätyttyä lomaketta ei avata uudelleen. Jäsenistöä muistutetaan, että ehdolle voi kuitenkin asettua vielä syyskokouksessa.

Kun hakemukset julkistetaan, tulee ne esittää helposti luettavassa muodossa, eli
esimerkiksi tehtäväkohdittain. Hakulomakkeessa tulee olla mahdollisuus liittää kuva.

Toiminta syyskokouksessa:

Yleisesti pätevät säännöt:

1§​ Äänivaltaiset voivat tehdä muutosehdotuksia hallituksen kokoon, valittaviin pesteihin ja valittaviin henkilöihin liittyen.
Mikäli äänestyksessä äänet menevät tasan ratkaisee arpa.
3§​ Äänestys suoritetaan enemmistövaalina. Mikäli kukaan hakijoista ei saa
ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta läsnäolevien äänivaltaisten jäsenten äänistä,
äänestetään kahden eniten ääniä saaneen kesken uudelleen.

Syyskokouksen eteneminen:

 1. Ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtaja korostaa, että vaikka valittavan puheenjohtajan esitys toimii pohjaehdotuksena, äänestetään tässä kohtaa ainoastaan hallituksen puheenjohtajasta.
  1. Kokouksen puheenjohtaja esittelee kaikki puheenjohtajaehdokkaat, jonka
   jälkeen jokaisella puheenjohtajaehdokkaalla on määrämittainen
   puheenvuoro, jonka aikana:

   • puheenjohtajaehdokkaat esittelevät itsensä
   • omat ehdokaslistansa, jotka sisältävät numeroituna hallitustehtävät ja niihin puheenjohtajan esittämät henkilöt.
   • Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä kokouksen puheenjohtajan jakaessa puheenvuorot.
 2. Puheenjohtajan valinnan jälkeen valitaan varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
  valitun puheenjohtajan ehdotuksen toimiessa pohjaehdotuksena. Äänivaltaiset
  voivat tehdä muutosehdotuksia.
 3. Seuraavaksi päätetään muiden hallituksen jäsenten lukumäärästä ja pesteistä.
  1. Valitun puheenjohtajan esitys toimii pohjaehdotuksena. Tässä kohtaa ei
   päätetä hallitukseen valittavista henkilöistä. Äänivaltaiset voivat tehdä
   muutosehdotuksia. Kokouksen puheenjohtaja voi muutosehdotusten kohdalla suorittaa koeäänestyksen
  2. Mikäli hallituksen kokoonpano muuttuu puheenjohtajan esityksestä, on valitulla puheenjohtajalla oikeus tehdä muutoksia omaan esitykseensä hallitukseen valittavista henkilöistä.
 4. Tämän jälkeen valitaan henkilöt edellä päätettyihin pesteihin.
  1. Pestit käydään siinä järjestyksessä, missä ne ovat valitun puheenjohtajan esityksessä.
  2. Äänestettäessä henkilöistä, pyytää kokouksen puheenjohtaja kaikkia
   halukkaita tehtävänhakijoita esittäytymään. Jokaisella ehdokkaalla on lyhyt
   puheenvuoro, jonka kesto määrätään etukäteen. Puheenvuorojen jälkeen
   on mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä kokouksen puheenjohtajan
   jakaessa puheenvuorot.
  3. Kysymysten jälkeen äänestetään. Mikäli esityksestä löytyvään pestiin
   valitaan kaksi tai useampi henkilöä on mahdollista äänestää kaikista
   valittavista henkilöistä yhdellä kertaa. Näin toimittaessa äänivaltaiset
   äänestävät yhdellä kertaa useampaa henkilöä. Valittava henkilömäärä
   pohjautuu päätettyyn hallituksen kokoonpanoon. Eniten ääniä saaneet
   henkilöt valitaan.
 5. Mikä mahdollista, äänestys tulee suorittaa sähköisenä.

Tästä ohjesäännöstä ja sen muutoksista päättää Dumppi ry:n yhdistyksen kokous.

 Tämä ohjesääntö on hyväksytty Dumppi ry:n yhdistyksen kokouksessa 20.3.2018.