Edunvalvonta Jäsenille Edunvalvonta

Dumppi osallistuu koulutuksen laadunseurantaan yhteistyössä laitoksen kanssa. Dumpin palautevastaavat keräävät ja koostavat kurssipalautteet laitoksen ja tiedekunnan tarjoamista kursseista. Kurssipalautekoosteet toimitetaan aina laitokselle tiedoksi sekä kyseisen kurssin vetäjälle.
Dumppi ottaa kantaa myös koulutuksessa tapahtuviin muutoksiin ja uudistuksiin eri työryhmien sekä laitos- ja tiedekuntaneuvostojen kautta.

Edunvalvonta-asioista yhdistyksessä vastaavat koulutuspoliittinen vastaava ja sosiaalipoliittinen vastaava, tuttavallisemmin siis kopo ja sopo.

Kopon puoleen voit kääntyä, kun on ongelmia opintoihin liittyvissä asioissa, esimerkiksi tenttiarvostelut eivät tule ajallaan tai koet kurssilla muita epäkohtia. Kopo vie asiat nimettöminä eteenpäin ja saa toivottavasti asiat selkenemään.
Sopon puoleen voit kääntyä, kun sinulla tai ystävälläsi on ongelmia tai huolia elämän muilla osa-alueilla. Sopo voi auttaa mm. asumiseen, toimeentuloon tai yleiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Esimerkikisi tilanteissa, joissa motivaatio opintoihin liittyvissä asioissa on kateissa, voi sopo olla avuksi.

Kopoon ja sopoon voi olla yhteydessä niin puhelimitse kuin sähkäpostitse, myös hihasta saa nykiä tarpeen tullen. Kaikki kopon ja sopon kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.