Ilmoittautumisen pelisäännöt

Ilmoittautuessasi tapahtumaan, sitoudut alla oleviin ehtoihin:

Ilmoittautuminen
– Ilmoittautunut sitoutuu suorittamaan osallistumismaksun ilmoitetulle tilille, annetulla viitteellä varustettuna ja eräpäivään mennessä.
– Ilmoittautuneen jäädessä ilmoittautumisen yhteydessä varasijalle, on ilmoittautuminen yhtä sitova kuin muulloinkin. Jos et kuitenkaan tapahtuman osallistumiskiintiöön mahdu, et ole velvoitettu maksamaan osallistumismaksua.
– Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava järjestävälle taholle ilmoittautuvan henkilön etu- ja sukunimi, sekä voimassa oleva sähköpostiosoite. Mikäli näitä tietoja ei ole ilmoitettu asianmukaisesti, on järjestävällä taholla oikeus poistaa ilmoittautunut tapahtumakannasta.

Ilmoittautumisen peruminen
– Ilmoittautuminen tulee perua kannan sulkeutumiseen tai muuhun ilmoitettuun takarajaan mennessä.
– Myös varasijalla olevan tulee perua ilmoittautumisensa, mikäli ei aio osallistua, sillä varasijalta voi nousta osallistujien joukkoon.
– Peruminen tapahtuu AINA olemalla yhteydessä suoraan tapahtumassa ilmoitettuun yhteyshenkilöön joko sähköpostitse tai puhelimitse.
– Mikäli perumista ei suoriteta asianmukaisesti annetun aikarajan puitteissa, katsotaan ilmoittautuneen olevan velvollinen suorittamaan osallistumismaksunsa, vaikkei tapahtumaan osallistuisikaan.
– Jos ilmoittautumisen perumisen takaraja on mennyt, voi osallistuja myydä itse lippunsa eteenpäin. Jos hän on jo ehtinyt maksaa osallistumismaksun Dumpille, voi maksun sumplia ostajan kanssa haluamallaan tavalla. Jos maksua ei kuitenkaan ole vielä maksettu Dumpille, voi ostaja käyttää myyjän saamia maksuohjeita.

Maksumuistutukset
– Jos maksu ei ole kirjautunut tilille 14 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, lähetetään siitä muistutus.
– Jos maksua ei muistutuksesta huolimatta ole suoritettu 28 vuorokauden kuluessa eräpäivästä, on seurauksena toinen muistutus ja sen yhteydessä 5 euron karhumaksu (tapahtuman hinnan lisäksi) sekä mustalle listalle joutuminen.

HUOM! Karhumaksu on tapahtumakohtainen, joten jos ennen mustalle listalle joutumista karhuamiseen asti eteneviä maksuja on ehtinyt kertyä useampia, lankeaa 5 euron karhumaksu maksettavaksi jokaisesta maksamattomasta tapahtumasta!

Musta lista
– Mustalle listalle joutunut henkilö ei voi osallistua Dumppi ry:n järjestämiin tapahtumiin. On hyvä huomata, että tämä koskee myös ilmaisia tapahtumia.
– Päästäkseen pois mustalta listalta ja saadakseen jälleen oikeuden osallistua Dumpin järjestämiin tapahtumiin, tulee henkilön suorittaa rästissä olevat maksunsa mahdollisine karhumaksuineen ja ilmoittaa asiasta rahastonhoitajalle (raha(a)dumppi.fi).
– Jos maksun suorittamisesta on alle kolme pankkipäivää tai muuten epäilet ettei suoritus vielä näy tilillä, tulee sinun yhteydenottosi yhteydessä esittää tosite maksusta (esim. kuvankaappaus verkkopankista).

HUOM! Mustalla listalla olevat tullaan kylmästi poistamaan tapahtumien kannasta, vaikka he tapahtumaan olisivatkin ilmoittautuneet!!
HUOM!! Oleellinen osa mustalta listalta pois pääsemistä on YHTEYDENOTTO! Vasta sen jälkeen sinut tullaan poistamaan mustalta listalta, vaikka olisitkin rästimaksut syvässä hiljaisuudessa pois maksanut!!