Kurkistus dumppareiden elämään kampuksella ja sen ulkopuolella

Jaostot – yhdistystoiminnan keuhkot

Jaostot – yhdistystoiminnan keuhkot

Moikkelis!

Mä oon Ojansuun Ilari, ja tulin teille tänään kertomaan tärkeää asiaa jaostoista. Jaostot on Dumpille älyttömän tärkeä toiminnallinen elin ja juuri siksi jäsenistön tulisi tietää kaikki jaostoista. Pyrin tiiviisti ja kattavasti avaamaan jaostoista löytyviä pestejä, sekä kommentoimaan tehtyjä muutoksia ensi vuodelle.

Kaikissa jaostotehtävissä korostuu joustavuus. Järjestäen jokainen tehtävä antaa mahdollisuuden toteuttaa toimintaa tekijän itsensä näköisesti ja asetettuja rajoja tuskin on. Kaikki pestit toimivat kasvualustana oman osaamisen kehittämiselle ja omien vahvuuksien tunnistamiselle. Isolla järjestöllä ja sen jäsenistöllä on monipuoliset tarpeet ja tästä johtuen kaikenlaiselle osaamiselle on tarvetta jaostoissa.

 

Viestintäjaosto

Dumpin viestintä on monipuolista, ja sitä toteuttamaan tarvitaan paljon osaavia dumppareita.  Viestintäjaostossa pääsee toimimaan tietynlaisessa “asiantuntijatiimissä”, sillä usein kyseisessä tehtävässä toimija on ammattitaitoinen ja osaava juuri siinä omassa vastuualueessaan, ja yhteinen panos muodostetaan kokonaisuuksina. Tänä vuonna jaostoon on kuulunut hallituksen viestintävastaavan rinnalla webmaster, valokuvaaja, sekä graafikko. Webmaster huolehtii yhdistyksen nettisivuista, sekä jäsenrekisteristä. Tällä hetkellä työn alla on tuoda yhdistykselle uudet nettisivut. Tätä projektia ei kuitenkaan tarvitse todellakaan yksin tehdä, vaan projektiin on otettu mukaan unissaankin koodinpätkää sylkeviä konkareita. Joka tapauksessa webmasterin tehtävä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja yhdistys on aina avoin uusille kehitysideoille ja projekteille. Tästä tehtävästä saa sitä aitoa konkreettista osaamista takataskuun.

Valokuvaaja nimensä mukaisesti valokuvaa erilaisissa tilanteissa yhdistyksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Instagramissa ja Facebookissa esiintyvät kuvat tapahtumista ovat pitkälti valokuvaajan kädenjälkeä. Tässä tehtävässä pääsee osaltaan vaikuttamaan Dumpin ilmeeseen viestintäkanavissa, sillä monesti viestinnässä halutaan myös käyttää kuvia, jotka helpottavat luomaan mielikuvia yhteisöstä ja tapahtumista. Graafikko tuottaa monipuolista grafiikkaa Dumpin kaikilla osa-alueilla ja kontribuoi monipuolisesti yhdistyksen viestinnän ilmeeseen. Tässä tehtävässä luovat kädet pääsevät valloilleen, ja monipuolista kehittymistä grafiikan suunnittelun suhteen on varmasti tarjolla!

Ensi vuodelle viestintäjaostoa tullaan näillä näkymin kasvattamaan kahdella (2) henkilöllä. Ensimmäinen lisättävistä pesteistä on toinen graafikko. Dumpin tarpeet grafiikan suhteen on lisääntynyt merkittävästi, ja tästä syystä halutaankin panostaa entisestään laadukkaaseen grafiikkaan. Yksittäistä henkilöä ei myöskään tule työllistää liikaa ja eri tarpeita (Nettisivut, tapahtumat, poikkitieteelliset tapahtumat, bileet, haalarimerkit, bannerit, julisteet…) löytyy moneen lähtöön, joten tämäkin osa-alue varmasti selkeytyy kahden henkilön jakaessa palettia. Toinen lisättävistä pesteistä on videotuottaja. Tämän vuoden hallituksen viestintävastaava Mikke Bergström on omalla tekemisellään osoittanut videoiden potentiaalin Dumpin viestinnässä (katso vaikka itse: https://www.youtube.com/channel/UCfV_i-uDfOQVje8Kz5YIwpQ/videos). Laadukkailla videoilla pystytään viestintää toteuttamaan erittäin monipuolisesti yhdistyksen toiminnan kaikilla sektoreilla, ja toivommekin pääsevämme nauttimaan laadukkaista videoista myös jatkossa!

 

Yrityssuhdejaoston terveiset

“Moro! Ollaan Tatu Niskanen, Jerry Valtonen ja Dani Vertanen. Ollaan

nyt ihan justiinsa vuoden päivät tehty hommia Dumpin yrityssuhdejaostossa.

Hommat on pääasiassa koostunut D-tarrasopimuksien uusimisesta ja

uusien sopimusten neuvottelemisesta, mutta ollaan päästy järjestämään

yritystapahtumiakin ja näiden lisäksi hoidettu muita yrityssektorin

alle kuuluvia hommia. D-tarrasopimukset ovat siis niitä sopimuksia,

joiden avulla dumpparit saa rahanarvoisia etuja jyväskyläläisistä

liikkeistä. Sopimukset toimivat vuosisopimuksina, eli ne pitää uusia

kerran vuodessa. Silloin palaveerataan liikkeiden omistajien tai

päälliköiden kanssa ja neuvotellaan sopimuksen ehdot ja mietitään

yhteistyökuvioita tulevaisuuden osalta. Pääasiassa kyseessä on mukavia

tyyppejä, jotka mielellään tekee yhteistyötä Dumpin kanssa.

Yritysjaostossa pääsee kuitenkin innovoimaan uusia kuvioita ja etuja

Dumpille juuri niin paljon kuin itse haluaa ja jaksaa tehdä. Vuoden

aikana siis palaveerataan paljon yrityssuhdevastaavien kanssa ja

Dumpin yrityskuvioita pääsee kehittämään omilla ajatuksilla.

Vuosi on ollut hauskaa yhdessä tekemistä, ja opettanut paljon.

Ensisijaisesti vuoden aikana on oppinut myynti- ja neuvottelutaitoja,

jotka ovat varmasti hyödyllisiä tulevaisuuden työelämää ajatellen.

Jaostotoiminnan kautta pääsee aivan loistavasti sisään

ainejärjestötoiminnan maailmaan. On palkitsevaa nähdä, kun oma panos

on hyödyksi jäsenistölle. Yhteisen edun takiahan näitä hommia tehdään.

Tähän hommaan lähtisi kyllä todella mielellään uudestaankin.”

 

Tapahtumajaoston terveiset

“Moi!

Me ollaan Milla, Jenny, Emma ja Heikki, ja ollaan tää vuosi tehty hommia Dumpin tapahtumajaostossa. Vuosi on ollut tosi antoisa ja ollaan saatu hyvää kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Sen lisäksi on tutustuttu paljon uusiin ihmisiin ja saatu uusia kavereita.

Tapahtumajaostossa tehdään tiivistä yhteistyötä tapahtumavastaavien kanssa ja autetaan heitä aina kun tarvitsee. Jaoston suurimpana vastuualueena on tänä vuonna ollut sitsien, jatkobileiden ja kulttuuritapahtumien järjestäminen, sekä vapputapahtumissa auttaminen. Näiden lisäksi yksi jaostosta on toiminut 3MIOT-vastaavana, jossa on päässyt järjestämään 3MIOT-bileitä yhdessä kahdeksan muun ainejärjestön kanssa.

Parasta tapahtumajaostossa toimimisessa on ehdottomasti ollut yhdessä tekeminen ja osallistuminen Dumpin toimintaan. Stressi ja vastuu ei ole liikaa kasautunut yhden henkilön harteille ja aikaa on jäänyt hyvin myös muuhun. Suositellaan tapahtumajaostoa kaikille ja toivotaan, että mahdollisimman moni lähtisi ainejärjestötoimintaan mukaan, koska näissä hommissa saa todella tärkeää kokemusta ja luvassa on paljon hauskoja hetkiä, joita ei muuten kokisi!”

 

Hyvinvointijaosto

Niin siis mikä ihmeen hyvinvointijaosto? No tämähän on kokonaan uusi jaosto, joka toimii ensi vuonna hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan ja liikuntavastaavan rinnalla. Hyvinvointijaostoon tullaan todennäköisesti valitsemaan kaksi (2) henkilöä. Hyvinvointi liittyy yhdistyksen toiminnan kaikkiin sektoreihin ja hyvinvointijaoston yksiselitteinen tehtävä on lisätä yhdistyksen jäsenistön hyvinvointia. Miten käytännössä sitten hyvinvointia lisätään, ja mitä käytännössä hyvinvointijaostossa pääsee tekemään? Emme halua liikaa rajata jaoston mahdollista potentiaalia, mutta tässä Millan kanssa yhdessä koottu lista meidän ajatuksista siitä, mitä hyvinvointijaoston toiminta voisi sisältää:

– liikuntavuorot (avustus viikottaisten vuorojen järjestämisessä, suunnittelu, ohjelma)

– liikuntakokeilut (avustus, ideointi)

– kevät/syysvaellus (tai molemmat?!)

– ympäristöasiat, tempaukset (ympäristövaliokunta)

– hyväntekeväisyystapahtumat, tempaukset

– hyvinvointiviikot

– verenluovutukset

– erilaisten asiantuntijaluentojen tai koulutusten järjestäminen (ea-kurssi, stressin sieto, ym.)

– opintojen vertaistuki

– d-tarra -edut johonkin hyvinvointiin liittyvään

– opiskelijan toimeentulo

Yksi hyvinvointijaoston tehtävistä tulee olemaan liikuntatapahtumien järjestämisessä avustaminen. Tällä hetkellä hallituksen liikuntavastaavalla saattaa olla useiden viikottaisten vuorojen lisäksi esimerkiksi liikuntakokeilu, ja tämän lisäksi muut yhdistyksen tapahtumat. Liikunta siis työllistää melko voimakkaasti yhtä henkilöä, joten liikuntatoiminnan edelleen kehittäminen vaatii lisää käsiä. Lisäksi jäsenistön hyvinvointiin halutaan panostaa entistä enemmän, ja koemmekin tiimissä toimimisen avaavan runsaasti mahdollisuuksia erilaisille hyvinvointitietoisuutta lisääville tapahtumille ja tempauksille. Aiemmin toimihenkilönä nähdyn ympäristövastaavan tehtävät sisällytetään hyvinvointijaostoon. Tuleva vuosi tulee olemaan tämän jaoston ensimmäinen ja jaoston toiminnasta tulee varmasti valittujen tekijöiden näköistä. Tehtävä tarjoaa siis kattavan ja avoimen mahdollisuuden toteuttaa laajasti erilaista sisältöä jäsenistölle, sillä rajoja ison järjestön hyvinvoinnin parantamiselle tuskin on!

 

Kansainvälisyysvastaava

Kv-vastaava toimii yhteistyössä hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon kanssa, pitäen yhteyttä kv-opiskelijoihin, ja tuoden myös kansainvälistä näkökulmaa Dumpin toimintaan. On tärkeää kommunikoida tiedekunnan kv-opiskelijoiden kanssa, ja tarjota heille samaa tukea, kuin muulle jäsenistölle opiskelemisessa ja elämisessä. Tulevaisuudessa vaihto-opiskelijoille halutaan tarjota entistä kattavammat mahdollisuudet osallistua Dumpin toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Lisäksi kv-vastaava lisää jäsenistön tietoisuutta erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista (vaihdot ym.). Tässä tehtävässä pääsee varmasti olemaan yhteydessä monikulttuuriseen porukkaan, sekä viemään eteenpäin todella uniikkia kokonaisuutta. Kansainvälistyminen on IT-alalla kova juttu!

 

Tulipahan melkoinen kattaus asiaa! Mielellään sitä kirjoittelee tärkeistä teemoista. Jos oot lukenu tänne asti, niin sua varmaan kiinnostaa jaostot aika paljon? Laitapa siis alta löytyvän linkin kautta hakemuksesi tulemaan sunnuntaihin klo 23:59 mennessä, parilla klikillä tilaisuus lunastaa niitä parhaita opiskeluvuosia!

 

Linkki hakulomakkeelle: https://docs.google.com/forms/d/1u_T9GwovKKwqUpa_T3F4nMa83B2g816PARpIwgCWf0g/edit?ts=5be97786&fbclid=IwAR3pcotFp58BR21Zu_Frc8PvgV2RyZqWlNxxfVGP3_zg1RAl9XVgtif6Pto

 

Innolla ensi vuotta odottaen,

Ilari Ojansuu

Hallituksen rahastonhoitaja 2018

Hallituksen varapuheenjohtaja 2019