Toimihenkilö- ja jaostohaku vuodelle 2017

9.1.2017 Kategoria: Yleinen

Dumppi ry hakee vuodelle 2017 kolmea toimihenkilöä ja viittä jaoston jäsentä kahteen eri jaostoon. Haku alkaa maanantaina 9.1. kello 18.00 ja päättyy perjantaina 20.1. kello 23:59. Valinnat toimihenkilöiksi ja jaoston jäseniksi tehdään hallituksen kokouksessa 30. tammikuuta. Valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä, jossa äänioikeutettuja ovat vuoden 2017 hallituksen jäsenet.

Haku on nyt auki ja hakulomake löytyy täältä.
Toimihenkilöitä haetaan seuraaviin pesteihin:
Alumnivastaava
Juhlavastaava
Webmaster
Jaoston jäseniä haetaan tapahtuma- ja yritysjaostoon, seuraavin pesteihin:

Tapahtumajaosto:
3MIOT-vastaava
Bilevastaava
Kulttuurivastaava

Yritysjaosto:
Yritysjaoston jäsen (2)

 

Tehtäväkuvaukset:

Alumnivastaava:

Alumnivastaava kontaktoi Dumpin alumneja ja järjestää nykyisiä ja entisiä dumppareita yhdistäviä tapahtumia. Alumnivastaava tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Dumpin yrityssuhdevastaavien kanssa.

Juhlavastaava:

Tehtävänkuvaan kuuluu Dumpin vuosijuhlien tai vuosijuhlasitsien, sekä muiden mahdollisten isompien tapahtumien järjestäminen.

Webmaster:

Vastaa Dumpin nettisivujen teknisestä puolesta. Tekee tarvittaessa sivut erilaisille tapahtumille esimerkiksi vuosijuhlasivut.

Lisätietoja toimihenkilöpesteistä antavat:
Eveliina Mali, puheenjohtaja
Satu Häkkinen, varapuheenjohtaja

 

Tapahtumajaosto:

3MIOT-vastaava

Tehtävänkuvaan kuuluu pääsääntöisesti 3MIOT-bileiden järjestäminen yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Dumpin 3MIOT-vastaava toimii 3MIOiden biletiimissä Dumpin edustajana ja vastaa lipunmyynnin järjestämisestä Dumpin osalta.
3MIOT ovat yhdeksän eri ainejärjestön yhdessä järjestämät bileet, jotka pidetään kolmessa eri baarissa. 3MIOT konsepti sai alkunsa 20.2.2014 alussa, joten se on jo perinteikäs osa Jyväskylän opiskelijakulttuuria.

Bilevastaava

Tehtävänkuvaan kuuluu tapahtumien ideoiminen ja toteuttaminen itsenäisesti, sekä yhdessä muiden jaoston jäsenien sekä tapahtumavastaavien kanssa. Bilevastaava toimii myös yhdessä muiden ainejärjestöjen ja yhdistysten kanssa, sekä on yhteydessä Dumpin yhteistyökumppaneina toimiviin baareihin ja ravintoloihin tapahtumiin liittyvissä asioissa.

Kulttuurivastaava

Tehtävänkuvaan kuuluu Dumpin kulttuuritapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden jaoston jäsenien sekä tapahtumavastaavien, liikuntavastaavan ja muiden hallituksen jäsenien kanssa. Kulttuurivastaavan tärkeä tehtävä on aktiivisesti monipuolistaa Dumpin tapahtumatarjontaa.

Lisätietoja tapahtumajaostoon liittyen antavat:
Satu Häkkinen, varapuheenjohtaja
Veikko Haakana, tapahtumavastaava
Elina Lahtinen, tapahtumavastaava

 

Yritysjaosto:

Yritysjaoston jäsen
Tehtävänkuvaan kuuluu Dumpin yritysyhteistyön hoito ja sen vieminen eteenpäin yhdessä yrityssuhdevastaavien kanssa. Vastuualueisiin kuuluvat muunmuassa Dumppitarran edut ja haalarimainokset. Jaoston jäsenet toimivat myös apuna yritystapahtumien (yritysillat, ekskursiot, messut) järjestämisessä sekä vuosijuhlasponsoreiden kontaktoinnissa.

Lisätietoja yritysjaostoon liittyen antavat:
Eveliina Mali, puheenjohtaja
Sakari Järvenpää, yrityssuhdevastaava
Eemil Karkulahti, yrityssuhdevastaava

 

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä.

Yhteystiedot

Dumppi ry / TKTL
PL 35 (Agora)
40014 Jyväskylän yliopisto